Ratamestareiden tervehdys

Koillismaan Rastipäivät juostaan jo perinteiseen tapaan kahden seuran yhteistyössä järjestäminä kisoina kahden pitäjän alueella. Viime vuotisen Fin5-suunnistusviikon tapaan suunnistajille on pyritty tarjoamaan vaihtelevaa suunnistusta niin maastojen kuin ratojenkin puolesta. Rytmitys on koko viikon avainsana. 

Posion Varpuvaara on neitseellistä suunnistusmaastoa, jonka mäntykankailla näkyväisyys mahdollistaa katsomisen kauas, ja kovalla alustalla vauhti kiihtyy. Kaiken kaikkiaan Suonnankylässä sijaitseva Varpuvaara tarjoaa yllätyksellisiä suunnistuselämyksiä. Aluetta on hyödynnetty niin soranottopaikkana kuin talousmetsänäkin ja nyt näitä seutuja on pystytty käyttämään mielenkiintoisten suunnistustehtävien pelilautana. 

Rastipäivät aloittavalla torstain keskimatkalla lähes kaikki radat liikkuvat männikköisessä rakkamaastossa, josta vaihdetaan kärsivällistä kartanlukua vaativaan supikkoon. 

Perjantain pitkällä matkalla päästään metsäisille, osin nopeakulkuisillekin, soille ja nautiskellaan koillismaalaisittain perinteisemmästä vaaramaastosta, johon vaihtelua tuovat rehevät jokivarret ja ainutlaatuiset rinnesuot. 

Lasten radat tukeutuvat soramonttuihin ja niille johtaviin metsäautoteihin, polkuverkostoa alueella on niukalti. Niin aikuisten kuin lastenkin radoilla on ylitettävänä puroja ja jokia. Etenkin itä-länsi-suunnassa aluetta halkova Suonnanjoki on paikka paikoin aika leveä ja kivet ovat runsasvetisen alkukesän jäljiltä liukkaita. Pohja on kuitenkin kova, joten joki on huolellisuutta noudattaen turvallisesti ylitettävissä, vaikkei tarjolla ole siltoja. Pienimpien lasten radat eivät kulje Suonnanjoen yli. 

Kuusamossa kolmannen osakilpailun keskimatka kisataan myös täysin uudella Autiovaaran kartalla peitteisessä ja pienipiirteisessä taitomaastossa. Lauantain kilpailumaasto on pinta-alaltaan varsin pieni, joten muita suunnistajia ja rasteja mitä luultavimmin vilahtelee haastamassa omaa keskittymistä. Rastinottoa saa tehdä runsaasti ja moninaisilla tekniikoilla. 

Sunnuntain päätösetapilla päästään vielä fiilistelemään vuoden 2021 Fin5-kävijöiden kiittelemiä Tavivaaran aapasoita ja Meskusvaaran rinnesuomaisemia, joihin tällä kertaa viedään piipahtamaan myös kaikkein vanhimmat sarjat. Sunnuntain maasto vaihtelee kangaspohjaisesta männiköstä aapa- ja rämesoihin, tiheisiin ja pienipiirteisiin vaaran rinteiden kuusikoihin ja lehtipuupöheiköihin, unohtamatta kallioiden rikkomaa rinnesuota Meskusvaaran pohjoisrinteillä. Suunnistustekniikkaa on sopeutettava kulloiseenkin tilanteeseen.

Maaston haastavuudesta huolimatta tämän vuotinen kisakeskus sijaitsee paikassa, joka mahdollistaa myös lapsille turvalliset ja tasokkaat radat, ja maastonkäyttö on pyritty suunnittelemaan lasten ratojen ehdoilla. Polkua ei saada alle joka hetki, mutta selkeät ja suhteellisen hyvin juostavat avosoiden ja metsäisten soiden reunat, kaunis Lehtolampi, sähkölinjat ja mökkitiet tarjoavat hyviä johdattelevia ja tukevia kulku-uria, kartanlukukohteita ja reitinvalinnan paikkoja pienimmillekin suunnistajille. Huomio etenkin sunnuntain, mutta 14-vuotiaiden osalta jo lauantain radalle: suunnistajat kulkevat hirsimökin rakennustyömaan läheisyydestä. Työmaa-alue on kielletty turvallisuussyistä, ja se on merkitty karttaan kielletyn alueen rasterilla ja maastoon kielletyn alueen nauhalla. 

Tervetuloa Posiolle ja Kuusamoon nauttimaan koillismaalaisesta suunnistuskesästä! 

Esa Mursu & Sanna Soudunsaari, Santeri Aikio & Anu Gretschel 

Posion Pyrintö, Kuusamon Erä-Veikot