Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma

 

Koillismaan Rastipäivät / Posio

 

1.    Suunnitelman tarkoitus

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

 

Tapahtuman yleistiedot:

Tapahtuman nimi:

Koillismaan Rastipäivät

Tapahtuman ajankohta:

24.-25.7.2019; ke 24.7. klo 11-17 ja to 25.7. klo 9-16

Tapahtumapaikka:

Kerkkämännikkö, Posio.

Tapahtuman järjestäjä:

Posion Pyrintö, suunnistusjaosto, y-tunnus 0297231-3.

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö:

Kilpailunjohtaja Antti Häkämies, p. 041 4579467.

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava:

Voitto Laatikainen, p. 0400 204996.

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö:

-

Kohderyhmä/asiakaskunta:

Ikähaarukka 1-90-vuotiaat maastossa kulkemiseen tottuneet ihmiset.

Tapahtuman kuvaus:

Kansalliset kaksipäiväiset suunnistuskilpailut. Kilpailu alkaa ke 24.7. klo 12 ja päättyy viimeisen tultua maaliin, arviolta noin klo 15.30. To 25.7. kilpailu alkaa klo 10 ja viimeinen on maalissa noin klo 15.00.

Kilpailussa osallistujat lähtevät ennakolta arvotun lähtölistan mukaisesti maastoon omalle radalleen. Lähtöpaikat, maali sekä kilpailukeskus sijaitsevat kaikki hyvin tiiviisti lähekkäin.

Arvio henkilömäärästä:

Arviolta tapahtumassa on päivittäin noin 350-400 henkilöä, joista noin 50 on henkilökuntaa.

Tapahtuman erityispiirteet:

Tapahtuma järjestetään maasto-olosuhteissa. Avotulenteko on kielletty. Tapahtumassa tarvittava sähkö tuotetaan aggregaateilla, koska tapahtumapaikalle ei tule sähkölinjaa.

Tapahtumapaikan erityispiirteet:

Tapahtuma järjestetään maasto-olosuhteissa, johon on tieyhteys olemassa. Kilpailukeskukseen johtaa tie, jolla on silta Livojoen yli. Tiestä viimeinen kilometri on heikkokuntoista autolla ajettavaa tietä. Kilpailukeskus sijaitsee noin 200metriä Livojoen eteläpuolella.

 

2.    Tapahtuman vaarojen ja riskien selvitys ja arviointi sekä tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet

Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat.

Vaara/riski

Tapaturma/sairaskohtaus

Syyt

Kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen, tapahtuma-alueen maaston/rakenteiden epätasaisuus, putoaminen, esineen putoaminen, rakenteen kaatuminen, viallinen sähkölaite sekä liikenne, häiriökäyttäytyminen, lämmin tai kylmä ilma, ruokamyrkytys, henkilökohtaiset syyt

Seuraukset

Henkilövahingot, tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, maine

Ennaltaehkäisevät järjestelyt

 • suojataan kulkureiteillä ja uloskäytävillä olevat kaapelit ja johdot
 • käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön soveltuvia sähkölaitteita ja -johtoja
 • tarkkaillaan ja puututaan lattian/maaston/rakenteiden liukkauteen ja epätasaisuuteen
 • rajataan ja merkitään vaaralliset alueet
 • estetään yleisön pääsy nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja varastointipaikan läheisyyteen esimerkiksi aidoin tai sulkunauhoin
 • tapahtumaan laaditaan liikennesuunnitelma ja varataan riittävästi liikenteenohjaajia
 • henkilökunta koulutetaan tarkkailemaan sekä ilmoittamaan tapaturmariskeistä ja häiriökäyttäytymisen merkeistä sekä puuttumaan niihin etupainotteisesti
 • tarkkaillaan asiakkaiden kuntoa ja puututaan etupainotteisesti
 • väentungoksen osalta ks. väentungos-taulukko
 • varmistetaan, että elintarvikeohjeistuksia noudatetaan

Varautuminen

 • varataan välineitä vaarallisten alueiden rajaamiseen ja merkitsemiseen
 • hankitaan liukkauden torjuntavälineitä (hiekkaa, työkaluja jne.)
 • varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä
 • hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä
 • merkitään ensiapupiste näkyvästi
 • varataan asiakkaille ja henkilökunnalle riittävästi vettä
 • koulutetaan henkilökunta toimimaan tapaturma- ja sairaskohtaustilanteessa
 • suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen
 

 

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman turvallisuuspäällikölle numeroon 0400 204996. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita:

 1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä maaston/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
 2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten puita ja puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
 3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien jne. kanssa.
 4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti.

 

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

 1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 040 7511270. Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?

Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,

Soita hätänumeroon 112.

Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.

 1. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.

Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.

 • Hengitys on normaalia.

Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.

 • Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.

Aloita elvytys

 1. Aloita paineluelvytys.

Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.

 1. Puhalla 2 kertaa.

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.

 1. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta)

kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

 

 

Vaara/riski

Häiriökäyttäytyminen

Syyt

Aggressiivinen tai päihtynyt asiakas, tapahtuman huonot järjestelyt (esimerkiksi jonottaminen, huono aluesuunnittelu), tapahtuman tuottama pettymys, mielenilmaus, muuta?

Seuraukset

Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine, muuta?

Ennaltaehkäisevät järjestelyt

 • suunnitellaan tapahtuma ja tapahtuma-alue huolellisesti
 • varataan riittävä määrä henkilökuntaa sekä ammattitaitoiset järjestyksenvalvojat
 • koulutetaan henkilökunta häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn
 • suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella ja puututaan etupainotteisesti

Varautuminen

 • varataan riittävä määrä henkilökuntaa sekä ammattitaitoiset järjestyksenvalvojat
 • koulutetaan henkilökunta toimimaan häiriökäyttäytymistilanteessa
 • suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen
  

Ohjeet häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle numeroon 0400 204996. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

 1. Tarkkaile yleisön kuntoa ja mahdollisia merkkejä alkavasta häiriökäyttäytymisestä. Puutu tilanteeseen etupainotteisesti.
 2. Tarkasta sisääntuloväylillä, ettei yleisöllä ole mukanaan kiellettyjä esineitä tai aineita.
 3. Valvo alkoholilainsäädännön toteutumista saamiesi ohjeiden mukaisesti.

 

Häiriökäyttäytymistilanteessa

Ilmoita häiriökäyttäytymisestä tapahtuman turvallisuuspäällikölle numeroon 0400 204996 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. Älä mene uhkaavaan tilanteeseen yksin.
 2. Säilytä riittävä etäisyys uhkaavaan henkilöön.
 3. Puhu uhkaavalle henkilölle selkeästi, lyhyesti ja myötäile häntä.
 4. Älä keskeytä, vähättele tai provosoidu vastauhkailuun.
 5. Pidä kädet näkyvissä ja vältä uhkaavan henkilön tuijottamista.
 6. Älä käännä uhkaavalle henkilölle selkääsi.
 7. Pyri rauhoittamaan tilanne.

 

Vaara/riski

Tulipalo

Syyt

Viallinen tai pölyinen sähkölaite, tupakointi, ilkivalta

Seuraukset

Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine

Ennaltaehkäisevät järjestelyt

 • tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, ja vialliset sekä pölyiset laitteet poistetaan käytöstä
 • käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja-johtoja
 • sallitaan tupakointi vain merkityillä alueilla. Tupakointi on ehdottomasti kielletty nestekaasun sekä palavien nesteiden varastointi- ja käyttöpaikkojen läheisyydessä.
 • varataan tupakointialueelle palamattomasta materiaalista valmistetut tuhkakupit ja niiden tyhjennysastiat
 • suositaan ruoanvalmistuksessa sähkön käyttöä, liekillisten pisteiden määrä pidetään mahdollisimman pienenä
 • varmistetaan, että ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia, varmistutaan kunkin laitteen vaatimasta riittävästä suojaetäisyydestä
 • suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella
 • koulutetaan henkilökunta tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Varautuminen

 • varataan alkusammutuskalustoa riittävästi sekä sijoitetaan ja merkitään alkusammutuskalusto asianmukaisesti
 • pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavissa
 • pidetään pelastustiet esteettöminä
 • koulutetaan henkilökunta toimimaan tulipalotilanteessa
 • suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen
  

Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 0400 204996. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

 1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.
 2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja-johtoja
 3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja
 4. kynttilät on sijoitettu palamattomalle alustalle ja niiden käyttöä valvotaan koko ajan. Käytössä olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä.
 5. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täyttyvät
 6. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai vastaava). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida varmistua.
 7. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia
 8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät
 9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti
 10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina
 11. pelastustiet ovat esteettömät
 12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 0400 204996 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita

 • Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
 • Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

Sammuta

 • Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
 • Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
 • Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
 • Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

 • Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

 

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

 

HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT

3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Kerkkämännikkö, Livojen eteläpuolella, Posio – kulku Lauhkeantien kautta

4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN

5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN

6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

 

Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu.

 

Vaara/riski

Sääolosuhde

Syyt

Poikkeuksellisen lämmin tai kylmä ilma, kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi, muuta?

Seuraukset

Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, tapahtuman peruminen tai siirtäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine, muuta?

Ennaltaehkäisevät järjestelyt

 • säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa ja tarvittaessa tapahtuman peruminen

Varautuminen

 • ohjeistetaan yleisöä varautumaan sään mukaisesti
 • seurataan säätiedostuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan niihin etupainotteisesti
 • kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin painoin
 • tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana
 • vaaditaan kaikista tilapäisistä rakenteista pystytystodistus
 • tunnetaan tilapäisten rakenteiden tuulirajat ja tiedetään, miten toimitaan tuulen ylittäessä tietyt rajat
 • suositaan materiaalivalinnoissa tuulta läpäiseviä materiaaleja
 • kehotetaan asiakkaita ja henkilökuntaa juomaan riittävästi vettä, mikäli ilma on lämmin, ja lisäksi
 • ohjeistetaan
 • suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen

 

 

Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 0400 204996. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

 1. tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin painoin
 2. tilapäiset rakenteet ja laitteet ovat kunnossa
 3. tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja tunnet toimintamallin tuulen ylittäessä kyseiset rajat
 4. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla.

 

Vaikeassa sääolosuhteessa

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 0400 204996 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä.
 2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakennelmien, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!).
 3. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään tasaantumista.
 4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti

3.    Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt

 

Alkusammutuskalusto

Laatu

Määrä (kpl)

Jauhesammutin (6 kg)

3

Hiilidioksidisammutin (co2, 5 kg)

 

Vaahto- tai nestesammutin (5 l)

 

Pikapaloposti

 

Sammutuspeite

2

Muu, mikä?      

 

 

Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pohjakarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit.

 

Automaattinen paloilmoitin

Tapahtumatilassa on automaattinen paloilmoitin  EI

Paloilmoittimen keskuskojeen sijainti  EI OLE

Paloilmoittimen hoitajan/huoltoyhtiön yhteystiedot  -

Paloilmoittimelle tehdään irtikytkentöjä tapahtuman ajaksi  EI

Miksi paloilmoittimen irtikytkentöjä tehdään (esim. savukone, pyrotekniikka, tuliesitys)

Miten palovartiointi irtikytkennän ajaksi on järjestetty

 

Ensiapu

Ensiavun vastuuhenkilö

Nimi: Antti Pietilä

Puhelin: 0407511270

Sähköposti:      

Ensiapuhenkilöstö

 

Määrä

Koulutus

Päivystysaika

Johto

1

sairaanhoitaja

klo 9.00 - 17.00

Päivystäjät

1

sairaanhoitaja

klo 9.00 - 17.00

 

Ensiapumateriaali

Ensiapulaukku ensiavusta vastaavalla henkilöllä käytettävissä.

Pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.

 

Henkilömäärä

 

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä         350 henkilöä

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä           50 henkilöä

Tapahtumatilan rakennusluvan mukainen maksimihenkilömäärä:    Tilan nimi:    henkilöä

 

Tilan nimi:         henkilöä

 

Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä                           henkilöä

Tapahtumatilan rakennusluvan mukaista maksimihenkilömäärää ei ylitetä / ulkotapahtuman laskennallista maksimihenkilömäärää ei ylitetä. Henkilömäärää valvotaan koko tapahtuman ajan laskemalla sisään ja ulos menijöiden määrä sekä tarkkailemalla tapahtuma-alueen sisällä tapahtuvaa liikehdintää. Mikäli tapahtuma-alueen maksimihenkilömäärä on täynnä, alueelle pääsy estetään.

 

Nestekaasu

 

Nestekaasun käyttötarkoitus

      Ruoanlaitto/lämmitys

      Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys

      Tehosteet/pyrotekniikka

      Muu, mikä      

 

Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä                              kg

Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä                           kg

 

Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa:

 • nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
 • käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja
 • komposiittipullojen käyttöä suositellaan
 • kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin
 • mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa
 • kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
 • kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
 • nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää
 • nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
 • nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan
 • nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualiuoksella)
 • sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus sisätiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista.
 • nestekaasun varastointipaikka on merkitty nestekaasu-merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite.
 • ulkopuolisten pääsy nestekaasun varastointipaikkaan on estetty.

 

Pohjakarttaan on merkitty nestekaasun käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit.

 

Palavat nesteet

Palavien nesteiden käyttötarkoitus

      Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys

      Sähköntuotanto

      Tehosteet/pyrotekniikka

      Tuliesitys

      Muu, mikä?      

 

Käytössä olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä              20 litraa

Varastossa olevien palavien nesteiden yhteenlaskettu määrä          20 litraa

Käytössä olevat palavat nesteet                   

                                                                     

Palavien nesteiden käytössä noudatetaan seuraavaa:

 • palavien nesteiden käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
 • palavien nesteiden käyttöturvallisuustiedotteita noudatetaan
 • palavien nesteiden käyttöpaikan ja varastointipaikan läheisyyteen sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
 • palavat nesteet on sijoitettu valuma-altaisiin, ja käyttö- sekä varastointipaikkojen läheisyyteen on varattu riittävästi imeytysainetta
 • palavien nesteiden varastointipaikka on merkitty palavat nesteet -merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite.
 • ulkopuolisten pääsy palavien nesteiden varastointipaikkaan on estetty.

 

Pohjakarttaan on merkitty palavien nesteiden käyttöpaikkojen ja varastointipaikkojen sijainnit.

 

Palo-osastointi

Tapahtuman aikana palo-osastointia ei heikennetä. Palo-ovet pidetään suljettuna ja salvattuna koko tapahtuman ajan. Palo-ovia ei kiilata auki. Palo-osastoinnin asianmukaisuus tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

 

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii Voitto Laatikainen

Pohjakarttaan on merkitty pelastusteiden ja muiden ajoreittien sijainnit.

 

Poistumisjärjestelyt

Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että kaikki poistumistiet ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan.

Ulkotapahtuma: Samanaikaisesti paikalla olevan maksimihenkilömäärän (yleisö + henkilökunta) vaatima poistumisreittien yhteenlaskettu leveys on       mm.

Pohjakarttaan on merkitty poistumisjärjestelyt.

Sisusteet/somisteet

Sisusteella tarkoitetaan verhoa, pehmustettua istuinhuonekalua, irtomattoa sekä muuta käyttötapansa ja materiaalinsa puolesta näihin rinnastettavaa tuotetta. Sisusteita yleisötapahtumissa ovat esimerkiksi lavasteissa ja somisteissa käytettävät kankaat, banderollit, irtomatot ja pehmustetut tuolit.

Kaikki tapahtumassa käytettävät sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava). Todistukset sisusteiden syttyvyysluokasta ovat saatavilla tapahtumapaikalla.

 

Tilapäiset rakennelmat

 

Tilapäinen rakennelma

Määrä (kpl)

Koko

Lava

-

 

 

Katsomo

-

 

 

Teltta (avoimia)

3

Ravintola-, info- ja ajanottoteltta.

 

Muu, mikä?      

-

 

 

 

Telttojen osalta noudatetaan seuraavaa:

 • teltan henkilömäärä on mitoitettu samoin kuin kokoontumistilan henkilömäärä (kts. kohta henkilömäärä)
 • telttakangas on syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava).
 • teltasta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joiden leveys on määritetty samoin kuin kokoontumistilassa (ks. kohta poistumisjärjestelyt)
 • teltan uloskäytävät on opastettu. (Ohje: Pienissä teltoissa opastus voidaan tehdä jälkiheijastavilla poistumistiemerkeillä. Suuret teltat, yli 300 m2, varustetaan akkuvarmennetuilla poistumisreittien merkeillä ja valaistuksella. Mikäli teltasta on yli 30 % seinäpintaa avoinna, se voidaan luokitella katokseksi tai avonaiseksi rakenteeksi, jolloin opasteiden vaatimus harkitaan tapauskohtaisesti.)
 • teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin
 • teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta (suositus 8 m)
 • teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumistiet
 • teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.

 

Katsomoiden osalta noudatetaan seuraavaa:

 • katsomo rakennetaan Suomen RakMk osan F2 2001 vaatimusten mukaisesti
 • kaide rakennetaan, kun putoamiskorkeus ylittää 500 mm tai putoamisen tai harhaan astumisen vaara on olemassa
 • kiinteäistuimisen istuinalueen penkkirivin jatkeeksi ei sijoiteta irtoistuimia
 • istuimet kiinnitetään alustaan, mikäli istuinalueen lattia on kalteva tai istuinrivien lattioiden välillä on tasoeroja. Irtoistuimia saa käyttää lattiapinnaltaan vaakasuorassa tilassa, jossa istuimet on sijoitettu pöytien ympärille.
 • istuinrivien kulkuvälin vapaa leveys on riittävä suhteessa kulkuväliä käyttävien henkilöiden määrään ja istuimien laatuun. Istuinrivien kulkuvälin vapaa leveys suhteessa istuinten laatuun ja rivin paikkalukuun suunnitellaan Suomen RakMk F2 2001 taulukon 4.4.2 mukaan.
 • katsomon kulkureittien portaiden nousu on enintään 180 mm ja etenemä vähintään 270 mm. Katsomon portaiden avoaskelmien välit on tukittava siten, että avoaskelmien välistä ei saa mahtua yli 110 mm:n mittainen kuutio.
 • portaassa ja luiskassa käsijohde asennetaan koko pituudelle. Käsijohde mitoitetaan niin, että siitä saa tukevan otteen. Käsijohteen pää on muotoiltava turvalliseksi.
 • jos tilassa on yli 60 tuolia, ne kytketään toisiinsa vähintään neljän ryhmissä, jollei tuoleja ole sijoitettu pöytien ympärille
 • katsomon valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.

 

Pohjakarttaan on merkitty kaikkien tilapäisten rakennelmien sijainnit.

 

Tilapäiset sähköasennukset

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:

 • sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset
 • kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös
 • ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja
 • sähkölaitteet on suojattu sateelta
 • tilapäisistä sähköasennuksista laaditaan asennustodistus, joka on saatavilla tapahtumapaikalla.

Aggregaattien käytössä noudatetaan seuraavaa:

 • aggregaatit on sijoitettu riittävän etäälle rakennuksista, rakennelmista, liikenneväylistä ja yleisöalueesta
 • aggregaattien käytössä noudatetaan Palavat nesteet -kohdassa mainittuja turvallisuusjärjestelyitä.

Pohjakarttaan on merkitty aggregaattien sijainnit.

 

Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus

Kuvaa tässä miten tapahtuman henkilökunta perehdytetään pelastussuunnitelmaan.

Maanantaina 8.7.2019 pidetään vapaa-aikatalo Pyrinnöllä talkoolaisten ja muiden toimihenkilöiden infotilaisuus, jossa turvallisuuspäällikkö käy pelastussuunnitelman läpi ja kertoo erityisesti huomioitavia asioita.

 

3.    TARKASTUSLISTA

 

OK

Ei käytössä

Korjattava / korjauksen vastuuhenkilö

Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa.

x

 

 

Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, aluehallintovirasto) on hankittu.

x

 

 

Tuliesityksestä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen esitystä.

 

x

 

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään 7 vuorokautta ennen tehosteiden käyttöä.

 

x

 

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettu paikkakunnan poliisille vähintään 7 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä.

 

x

 

Tilapäismajoituksesta on ilmoitettu hyvissä ajoin pelastuslaitokselle ja paikallisia ohjeistuksia noudatetaan.

 

x

 

Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitelmaan.

x

 

 

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.

x

 

 

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.

x

 

 

Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.

x

 

 

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.

x

 

 

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.

x

 

 

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.

x

 

 

Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita.

x

 

 

Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.

x

 

 

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiilata auki.

 

x

 

Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava)

 

x

 

 

 

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.

 

Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman

alkua pelastusviranomaiselle.

 

Lisätietoja:

Jokivarteen johtava tie tullaan pitämään kiinni autoliikenteeltä kilpailujen aikana pl. pelastusajoneuvot. Tiellä liikkuu kilpailijat jalkaisin tai jokunen polkupyörällä sekä järjestäjien 2-3 mönkijää kuljettavat tarvittavia tavaroita autoilta kisakeskukseen ja toisinpäin.

Sillan pielistä lähtien on tarkoitus vetää "Kielletty alue"-nauhaa, jolla estettään ihmisten meno liian lähelle rantaa sekä kirjoitamme tämän myös kilpailuohjeisiin, joihin selvitetään kaikki kilpailuhin liittyvä oleellinen informaatio. Kilpailuohjeet julkaistaan suunnistuskisoille tyypillisesti järjestäjien kisasivuilla sekä painettavassa käsiohjelmassa.

Puhelinverkon heikko kuuluvuus on huomattu alueella käydessä. Suunnitelmamme on, että hyödynnämme LA-puhelimia, joita saamme käyttöömme 8-10kpl. Puhelimet jaetaan kilpailukeskuksen merkittäviin paikkoihin ja henkilöille siellä mm. lähtöpaikat, kilpailukeskus, ensiapupiste, maalialue. Lisäksi yksi puhelin on käytössä Voitolla (turvallisuuspäällikkö), joka pysyttelee kilpailujen ajan alueella, josta on yhteys puhelinverkkoon ja sitä myötä mahdollisuus hälyttää tarvittaessa lisäapua esim. ambulanssi.

Ja kuten jo aiemmin kerroin, niin kilpailuohjeessa tullaan kertomaan kilpailijoille ja tapahtumaan tulijoille kaikki oleellinen informaatio. Laitamme kilpailuohjeisiin mm. varoituksen joen läheisyydestä, avotulentekokiellosta sekä puhelinten heikosta kuuluvuudesta.

 

4.    LIITTEET